Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Lao động – Thương binh và Xã hội (28/8/1945 - 28/8/2020)!

TIN NỔI BẬT
 
Loại văn bản:
Từ khóa:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnTải file
1388/KHLN-SLĐTBXHXH-TĐ 03/07/2020 Kế hoạch tổ chức ngày hội tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và việc làm tỉnh Hải Dương năm 2020 Tải file Tải về
872 /SLĐTBXH-VP 27/04/2020 tổng kết phong trào thi đua và hướng dẫn khen thưởng giai đoạn 2015-2020 Tải file Tải về
904 05/04/2020 Khen thưởng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 Tải file Tải về;Tải về;
645 27/03/2020 Kế hoạch truyền thông giáo dục nghề nghiệp năm 2020 Tải file Tải về
329 21/02/2020 KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT TTHC 2020 Tải file Tải về
336 21/02/2020 KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 2020 Tải file Tải về
319 19/02/2020 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUÂT NĂM 2020 Tải file Tải về
284 14/02/2020 KẾ HOẠCH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT 2020 Tải file Tải về
283 14/02/2020 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÁP CHẾ 2020 Tải file Tải về
227 07/02/2020 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 2020 Tải file Tải về
227 07/02/2020 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH 2020 Tải file Tải về
02/KH-SLĐTBXH 02/01/2020 Kế hoạch ứng dung Công nghệ thông tin năm 2020 Tải file Tải về
8229 31/12/2019 KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 Tải file Tải về
8229 31/12/2019 KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HAÀN CHÍNH NĂM 2020 Tải file Tải về
7070/SLĐTBXH-VP 25/12/2019 hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 Tải file Tải về
7011/HD-SLĐTBXH 21/11/2019 HD đánh giá, phân loại CBCCVC 2019 Tải file Tải về;Tải về;Tải về;
5914/BC-SLĐTBXH 02/10/2019 BC kết quả công tác lao động, người có công và xã hội 9 tháng đầu năm 2019 Tải file Tải về;
5720/KH-LĐTBXH 20/09/2019 Triển khai, tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động - TBXH thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 Tải file Tải về
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website