Tin tức ngành
Nỗ lực cải cách hành chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
16/12/2022 12:00:00

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là một trong những đơn vị có nhiều thủ tục hành chính, số lượng hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính lớn nên việc đổi mới lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính đã được Sở coi trọng. Nhìn thẳng hạn chế, không né tránh trách nhiệm, “hết việc chứ không hết giờ” là những việc làm thể hiện quyết tâm trong công tác CCHC của sở này năm 2022.

Theo kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính (CCHC) nhiều năm gần đây,  Sở Lao động, Thương binh và Xã hội luôn xếp thứ hạng thấp (năm 2021 xếp thứu 15/18 sở, ban, ngành của tỉnh). Điểm chỉ số thành phần ở lĩnh vực “cải cách thủ tục hành chính” chỉ đạt 71,25% (dưới 75% so với điểm tối đa); ngoài ra một số tiêu chí thuộc chỉ số thành phần lĩnh vực “Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số” kết quả đạt được cũng chưa cao.

 

Sở LĐTBXH tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm soát TTHC cho cán bộ công chức, viên chức

Ngay sau khi công bố kết quả chỉ số CCHC, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, xác định trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đối với những hạn chế trong công tác CCHC năm 2021. Những hạn chế trong CCHC đã được thẳng thắn chỉ ra như công tác tuyên truyền CCHC chưa hiệu quả; chưa có những giải pháp, sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực. Việc rà soát, trình công bố TTHC chưa kịp thời dẫn đến việc công khai TTHC chậm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt thấp; công tác tham mưu triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số còn lúng túng …

Xác định rõ những hạn chế nên ngay sau Hội nghị kiểm điểm, Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã giao trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu các phòng, đơn vị trong thực hiện các biện pháp CCHC. Đảng ủy Sở Lao động, Thương binh và Xã hội còn ban hành Nghị quyết nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC giai đoạn 2022-2025. Nghị quyết nêu rõ mục tiêu, phương hướng và biện pháp cụ thể để từ người đứng đầu đến từng đảng viên trong cơ quan gương mẫu thực hiện; hàng tháng Đảng uỷ Sở đều kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết, từ đó quyết nghị thực hiện tháng tiếp theo. Việc kiểm tra, giám sát công tác CCHC tại các đơn vị trực thuộc sở cũng được thực hiện thường xuyên. Trong năm 2022, Sở đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính, việc thực hiện nhiệm vụ công vụ, chấp hành nội quy, quy chế làm việc của 03 phòng chuyên môn và 01 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Qua kiểm tra đã đưa ra các kiến nghị, yêu cầu các phòng, đơn vị khắc phục trong công tác cải cách hành chính, đặc biệt trong công tác rà soát, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính, trình công bố thủ tục hành chính đảm bảo theo quy định. Hiện các kiến nghị đang được các phòng, đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm và triển khai các biện pháp khắc phục.

 

Sở LĐTBXH tổ chức hội nghị tập huấn tập huấn, phổ biến kiến thức về chuyển đổi số, hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Đề án số 06

Nỗ lực khắc phục hạn chế nên công tác CCHC ở Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã từng bước thay đổi. Rõ nét nhất là trong lĩnh vực lao động, việc làm. Để giảm bớt thời gian, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người lao động thực hiện các thủ tục hành chính có liên quan, hiện nay phần lớn các thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, việc làm đều được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; đặc biệt đối với thủ tục “giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” – là một trong 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án số 06 của Chính phủ đã được kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia, được Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người lao động thực hiện gửi hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Bước đầu người lao động đã thấy rõ những lợi ích thiết thực của những đổi mới này.

 

Số lượng hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực người có công năm 2022 tăng lên gấp nhiều lần so với năm 2021 do triển khai Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng mới có hiệu lực thi hành; để đảm bảo tiếp nhận, giải quyết kịp thời hồ sơ người có công, với số lượng công chức được giao còn hạn chế, Phòng Người có công đã huy động lực lượng làm việc cả ngày nghỉ, với phương châm “hết việc không hết giờ”.

 

Mặc dù còn nhiều khó khăn trong triển khai công tác CCHC nhưng do thẳng thắn chỉ ra hạn chế và quyết tâm khắc phục nên từ đầu năm đến hết tháng 11/2022, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tích cực giải quyết thủ tục hành chính, không để chậm muộn; tỷ lệ hồ sơ trả trước hạn đạt trên 90%.

VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 41
Hôm nay: 82
Tất cả: 807,990