Bảo vệ chăm sóc trẻ em
Tổ chức hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em năm 2022
06/09/2022 09:58:06

Thực hiện Công văn số 3037/LĐTBXH-TE ngày 09/8/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2022; Công văn số 2371/UBND-VP ngày 11/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về tổ chức tết Trung thu năm 2022. Để đảm bảo mọi trẻ em được vui Tết Trung thu theo phong tục và truyền thống dân tộc Việt Nam, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương ban hành Công văn số 3183/SLĐTBXH-TE&BĐG ngày 23/8/2022 về việc tổ chức hoạt động Tết Trung thu cho trẻ em năm 2022, đề nghị các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo một số các nội dung sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông về Luật Trẻ em, Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em; thư chúc tết Trung thu của Chủ tịch nước; thông tin các hoạt động Trung thu cho trẻ em tại địa phương; biểu dương những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc diện hộ nghèo, khó khăn có tinh thần vượt khó vươn lên và những tấm gương người tốt, việc tốt đã giúp đỡ trẻ em nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và của mọi người dân.

2. Bố trí kinh phí, vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để tổ chức, thăm tặng quà Trung thu cho trẻ em; quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

3. Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em tại cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em với các hình thức, chương trình vui tết trung thu, các hoạt động nghệ thuật, vui chơi để gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp, đặc sắc của dân tộc, phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương và các hoạt động thăm tặng quà, hỗ trợ học bổng, khuyến học cho trẻ em tại cơ quan, đơn vị, thôn, khu dân cư nhằm thu hút trẻ em tham gia, đảm bảo cho mọi trẻ em được đón Tết Trung thu đầy đủ, đầm ấm, có ý nghĩa thiết thực.

4. Tăng cường kiểm tra, thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm phục vụ Tết Trung thu; kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc kinh doanh các loại văn hóa phẩm, đồ chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, chứa chất độc hại, không phù hợp với lứa tuổi trẻ em.

Việc tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em phải đảm bảo an toàn, thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh; tạo không khí vui tươi, phát huy tính sáng tạo của trẻ đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

 CV 3183 ve to chuc Trung thu nam 2022.pdf

Nguồn tin: Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới

 

VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 174
Hôm nay: 89
Tất cả: 828,145