LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Hội nghị tập huấn triển khai Kế hoạch thu thập,cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024
10/04/2024 12:00:00

Ngày 09/4/2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai, thực hiện kế hoạch số 1083/KH-UBND ngày 28/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2024.

 

Hội nghị thu hút sự tham gia của gần 150 đại biểu là Đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; Sở Tài chính; Sở Thông tin và Truyền thông; Bảo hiểm xã hội; Cục Thống kê; Đại diện lãnh đạo và phòng chuyên môn của các huyện, thị xã, thành phố. 

Hội nghị đã thảo luận chi tiết các nội dung triển khai Kế hoạch số 1083/KH-UBND; tháo gỡ những vướng mắc trong việc thực hiện thu thập phiếu thông tin người lao động theo mẫu số 03 ban hành kèm theo thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 6 năm 2022 hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm ngheo bền vững giai đoạn 2021-2025; thảo luận các nội dung liên quan đến kinh phí hỗ trợ thực hiện kế hoạch tại cấp huyện, cấp xã và công tác nhập dữ liệu thực hiện tại các địa phương.

Ngay sau Hội nghị, các địa phương sẽ bắt tay vào triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành Kế hoạch trước 15/6/2024.

Trong quá trình thực hiện, Sở Lao động –Thương binh và Xã hội sẽ chủ động nắm bắt, phối hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương để khắc phục, giải quyết những khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện kế hoạch và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc xin ý kiến Cục Việc làm.

Nguồn tin: Phòng LĐVL
VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 175
Hôm nay: 56
Tất cả: 828,112