Tệ nạn xã hội
Tham gia góp ý dự thảo Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 30/12/2017 và Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh Hải Dương
01/11/2023 12:00:00

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương xin ý kiến về:

- Dự thảo Tờ trình về việc đề nghị ban hành Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm

pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

- Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 30/12/2017 của UBND tỉnh Hải Dương và Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh Hải Dương.

* Thời gian góp ý: Từ ngày 27/10/2023 đến ngày 26/11/2023.

* Địa chỉ nhận góp ý:

- Tên cơ quan: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Dương.

- Địa chỉ: Số 8, Phạm Sư Mệnh, phường Quang Trung, TP Hải Dương.

- Hòm thư: phungthimai@haiduong.gov.vn

Xen chi tiết tại đây:

Nguồn tin: Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội

VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 37
Hôm nay: 123
Tất cả: 841,145