Tệ nạn xã hội
xin ý kiến tham gia dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương
04/05/2024 02:40:07

Thực hiện Công văn số 1526/UBND-VP ngày 26/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Để đảm bảo đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đăng tải dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia ý kiến (có dự thảo Nghị quyết, Tờ trình, Báo cáo đánh giá tác động chính sách, Báo cáo kết quả 05 năm công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh gửi kèm theo).

1. Tên văn bản: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung, mức chi thực hiện công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2. Thời gian góp ý: Từ ngày 03/5/2024 đến ngày 02/6/2024

3. Địa chỉ nhận góp ý:

- Tên cơ quan: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Dương

- Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Hòm thư công vụ: hoangthithuhuong@haiduong.gov.vn

   Nguồn tin: Phòng PCTNXH 
VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 191
Hôm nay: 175
Tất cả: 828,231