Giáo dục nghề nghiệp
Xin ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
31/03/2023 05:11:33

Thực hiện Công văn số 1012/LĐTBXH-TCGDNN ngày 23/3/2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Công văn số 896/UBND –VP ngày 27/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội có văn bản đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thay thế Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, bãi bỏ Thông tư số 21/2020/TT- BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH và Điều 4 Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH (dự thảo Thông tư được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Trang tin điện tử của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Trang tin điện tử của Sở Lao động Thương binh và Xã hội).

      Văn bản góp ý gửi về Sở Lao động Thương binh và Xã hội (qua phòng Giáo dục nghề nghiệp, điện thoại 0220.3850534, email: daynghehd@gmail.com) trước ngày 20/4/2023 để tổng hợp.
Xem chi tiết dự thảo tại đây:
Nguồn tin: Phòng Giáo dục nghề nghiệp
VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 175
Hôm nay: 58
Tất cả: 828,114