Chính sách người có công
Chủ tịch UBND tỉnh uỷ quyền quyết định trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a; giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí.
05/05/2022 09:26:19

Quyết định Ủy quyền quyết định trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a theo Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 62/2015/QĐ-TTg ngày 04/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ. /uploads/Quyet dinh uy quyen 57 va 62.pdf

Quyết định uỷ quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg. /uploads/Quyet dinh uy quyen mai tang phi theo QD 290.pdf
VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 44
Hôm nay: 103
Tất cả: 808,011