Giáo dục nghề nghiệp
Kế hoạch tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2024
06/05/2024 05:59:02

Thực hiện Thông tư số 19/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 17/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2024, Kế hoạch số 866/KH-BTC ngày 04/3/2024 của Trưởng ban Tổ chức Hội giảng về việc tổ chức Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2024.

          Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2024 (sau đây gọi tắt là Hội giảng) dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 29/5/2024 đến ngày 31/5/2024 tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Đường thủy I (địa chỉ: Phường Nam Đồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

            Hội giảng năm 2024 thu hút sự tham gia của 29 nhà giáo ở 08 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, dự thi ở 17 ngành nghề. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân lực, hồ sơ giáo án, thiết bị dự thi ..., đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy phù hợp gắn với yêu cầu của chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp.
Tài liệu triển khai:
Nguồn tin: Phòng GDNN 

VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 176
Hôm nay: 86
Tất cả: 828,142