CÔNG TÁC ĐẢNG - ĐOÀN THỂ
Đại hội Chi bộ Văn phòng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
23/09/2022 12:00:00

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/ĐU, ngày 06/4/2022 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và Kế hoạch số 38-KH/ĐU, ngày 12/5/2022 của Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận và Chi bộ trực thuộc thuộc Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2022-2025. Ngày 22/9/2022, Chi bộ Văn phòng tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025 (Đại hội điểm).

 

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đại biểu Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở, bí thư các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc, bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận và toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng đã về dự Đại hội.

 

Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đánh giá cao tinh thần đoàn kết, tâp trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020-2022 đã đề ra; biểu dương những kết quả mà Chi bộ Văn phòng đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị các đồng chí đảng viên trong chi bộ cần tập trung phân tích, làm rõ các hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó cùng nhau tìm ra giải pháp khắc phục hiệu quả, để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao; nhấn mạnh một số vấn đề để đại hội thảo luận, góp phần làm rõ hơn nhiệm vụ và giải pháp, từ đó quyết nghị phương hướng, mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới. Đó là:

Thứ nhất: Chi bộ tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tổ chức quán triệt và triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng, pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, XIII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện thật tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục triển khai Nghị quyết của Đảng ủy Sở về phương châm hành động “5 rõ”.

Thứ hai: Chi bộ tiếp tục lãnh đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên phát huy tính tiền phong, gương mẫu phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó cần xác định tiếp tục lấy nhiệm vụ tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, công việc đột phá của chi bộ trong nhiệm kỳ này để tập trung lãnh đạo chỉ đạo đảng viên, công chức, người lao động cùng với tập thể lãnh đạo Văn phòng tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ về CCHC; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, đơn vị trong công tác CCHC; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về CCHC mà Nghị quyết số 24-NQ/ĐU ngày 15/4/2022 của Đảng uỷ đã đề ra trong giai đoạn 2022-2025.

Thứ ba: Chi bộ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Chi bộ thực sự vững mạnh. Từng đồng chí đảng viên trong chi bộ phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số nhằm đắp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ tư: Công tác kiểm tra giám sát cần phải đi vào thực chất hơn nữa, thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên trong việc thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng; các Chỉ thị nghị quyết của Đảng; nội quy, quy chế của cơ quan, việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm.…góp phần xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh toàn diện.

Thứ năm: Đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, chú trọng sinh hoạt chuyên đề, tạo không khí cởi mở để đảng viên tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến xây dựng nghị quyết của chi bộ; tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm điểm, phê bình, tự phê bình, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, hoàn tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở đề nghị các đồng chí đảng viên Chi bộ Văn phòng nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy dân chủ, bằng lá phiếu của mình, sáng suốt lựa chọn bầu ra những đồng chí tiêu biểu, xuất sắc, có uy tín, trách nhiệm cao, đủ phẩm chất, năng lực giữ chức vụ Bí Thư, Phó bí thư Chi bộ Văn phòng, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

          Với sự tín nhiệm cao của Đại hội, đồng chí Trần Thị Hải Doan – Chánh Văn phòng được bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Văn phòng, nhiệm kỳ 2022 – 2025, đồng chí Nguyễn An Trung – Phó Chánh Văn phòng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

 

Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở LĐTBXH chúc mừng các đồng chí trúng cử Bí thư, Phó bí thư Chi bộ Văn phòng, nhiệm kỳ 2022 - 2025

 

Cán bộ, đảng viên Chi bộ Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Nguồn tin: Văn phòng Sở

VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 190
Hôm nay: 194
Tất cả: 828,250