LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Văn bản đề nghị báo cáo tình hình cắt giảm lao động, việc làm trong doanh nghiệp
24/11/2022 02:26:23

         Ngày 21/11/2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 4547/SLĐTBXH-LĐVL về việc báo cáo tình hình sử dụng lao động. Tuy nhiên, để thực hiện đáp ứng yêu cầu mới và ý kiến chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 4799/LĐTBXH-QHLĐTL ngày 23/11/2022 về việc báo cáo tình hình cắt giảm lao động, việc làm trong doanh nghiệp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn tỉnh tiếp tục báo cáo một số nội dung sau:
         1. Báo cáo về tình hình cắt giảm lao động, việc làm trong các doanh nghiệp theo Phụ lục gửi kèm.
         2. Dự báo tình hình sản xuất, kinh doanh và việc tuyển dụng, sử dụng, cắt giảm lao động việc làm trong doanh nghiệp thời gian tới; đồng thời đề xuất giải pháp để tháo gỡ với các bộ, ngành, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức TW và địa phương.
         Đây là nội dung quan trọng để tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh làm cơ sở đề xuất các giải pháp tiếp theo về vấn đề lao động, việc làm. Đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện và gửi báo cáo về Sở Lao động Thương binh và Xã hội chậm nhất là ngày 25/11/2022.
Nguồn tin: Phòng Lao động - Việc làm
VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 40
Hôm nay: 137
Tất cả: 803,598