Cải cách hành chính
Điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022
23/12/2022 03:49:51

Thực hiện Kế hoạch số 4707/KH-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2022; Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2022 – 2030. UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch:

- Kế hoạch số 3685/KH-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh về điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2022.

- Kế hoạch số 3686/KH-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh về điều tra xã hội học khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022.

Điều tra xã hội học nhằm thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin đánh giá khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, từ đó phát huy những kết quả đạt được, khắc phục yếu kém, đề ra giải pháp CCHC của cơ quan, đơn vị. Kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức được sử dụng làm một trong những nội dung để đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 189
Hôm nay: 204
Tất cả: 828,260