CHUYỂN ĐỔI SỐ
Hội nghị tập huấn chuyển đổi số và triển khai Đề án số 06
17/11/2022 12:00:00

Nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/3/2021 của Tỉnh uỷ Hải Dương về “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025”; Kế hoạch số 2358/KH-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 569/KH-UBND ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án số 06). Ngày 17/11/2022, Sở Lao động – TBXH tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Đề án số 06.

Tham dự Hội nghị tập huấn có các đồng chí Lãnh đạo Sở, toàn thể cán bộ công chức khối cơ quan Văn phòng Sở; Lãnh đạo, viên chức phụ trách công nghệ thông tin các đơn vị thuộc Sở; Lãnh đạo Phòng Lao động – TBXH cấp huyện.

 

Đ/c Bùi Thanh Tùng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Tùng, Giám đốc Sở LĐTBXH nhấn mạnh chuyển đổi số là một nhiệm vụ quan trọng, có tác động mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế- xã hội, là xu thế tất yếu trong thời đại hiện nay, đó là cơ hội, đồng thời đặt ra nhiều thách thức đối với các cấp, các ngành, địa phương… Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình, nghị quyết, kế hoạch thực hiện “Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025”  đề ra các mục tiêu xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế tố, xã hội số; cùng với đó, Bộ LĐTBXH cũng đã ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng nội dung chuyển đổi số, đảm bảo an toàn an ninh thông tin, dữ liệu về an sinh xã hội.

Việc triển khai Đề án số 06 là một nội dung rất quan trọng nhằm phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phục vụ công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. UBND tỉnh và Bộ LĐTBXH đã ban hành kế hoạch triển khai, trong đó có các nhiệm vụ liên quan đến việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu an sinh xã hội.

Trong thời gian qua, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã quyết liệt chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, triển khai dịch vụ công trực tuyến, số hoá hồ sơ hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp… và đã đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên trên thực tế vẫn còn những hạn chế, khó khăn nhất định; trình độ về ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; nhận thức của công chức, viên chức về chuyển đổi số, đề án 06 còn chưa rõ ràng; việc triển khai Đề án 06 còn nhiều lúng túng, việc rà soát, đối sánh, làm sạch thông tin dữ liệu đối tượng của ngành quản lý còn khó khăn, các văn bản hướng dẫn triển khai còn chưa đầy đủ, kịp thời.

Hội nghị đã được nghe các đồng chí báo cáo viên của Công an tỉnh hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Đề án số 06; báo cáo viên của Sở Thông tin và Truyền thông truyền đạt những nội dung cơ bản về chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền điện tử; một số vấn đề đặt ra đối với việc thực hiện định hướng chuyển đổi số, an toàn thông tin trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

 

Đ/c Nguyễn Dương Tường, Trưởng phòng Tham mưu - Công an tỉnh Hải Dương truyền đạt các nội dung cốt lõi về Đề án 06 tại Hội nghị

 

Đ/c Nguyễn Thị Thắm, Báo cáo viên Sở Thông tin và Truyền Thông truyền đạt những nội dung cơ bản về chuyển đổi số tại Hội nghị 

Đối với nội dung triển khai các nhiệm vụ của Đề án số 06, các đồng chí báo cáo viên của Công an tỉnh đã hướng dẫn, triển khai những nhiệm vụ của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, chỉ ra những công việc đã triển khai được, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đề nghị cần khẩn trương rà soát, thống kê,  làm sạch dữ liệu, chia sẻ kết nối dữ liệu lĩnh vực bảo trợ xã hội, người có công, trẻ em; phối hợp cấp tài khoản an sinh xã hội cho đối tượng ngành quản lý; có biện pháp để tăng tỷ lệ phát sinh hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp (một trong 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06).

Phát biểu kết luận, Đồng chí Giám đốc Sở đề nghị các phòng chuyên môn khẩn trương phối hợp với Công an tỉnh, các đơn vị liên quan triển khai, rà soát dữ liệu đối tượng quản lý để làm sạch và kết nối chia sẻ dữ liệu, cấp tài khoản an sinh xã hội đảm bảo thời gian theo Kế hoạch của UBND tỉnh; đề nghị Trung tâm Dịch vụ việc làm – Giáo dục nghề nghiệp xây dựng và triển khai kế hoạch nhằm tăng tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

 

 

Nguồn tin: Văn phòng Sở

VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 189
Hôm nay: 161
Tất cả: 828,217