Giảm nghèo - Bảo trợ xã hội
Rà soát, hỗ trợ các trường hợp người Hải Dương bị thương nặng hoặc hộ gia đình có người chết trong vụ hỏa hoạn tại Chung cư mini ở thành phố Hà Nội
14/09/2023 12:00:00

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện một số nội dung để kịp thời hỗ trợ, động viên, thăm hỏi các nạn nhân và thân nhân người bị nạn trong vụ hỏa hoạn tại Chung cư mini ngõ 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị có liên quan rà soát các đối tượng thuộc địa bàn quản lý, thông tin về các trường hợp người bị thương nặng hoặc hộ gia đình có người chết trong vụ hỏa hoạn tại Chung cư mini tại ngõ 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

2. Kịp thời thực hiện hỗ trợ chi phí điều trị đối với người bị thương nặng; hỗ trợ chi phí mai táng đối người chết trong vụ hỏa hoạn tại Chung cư mini tại ngõ 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội theo đúng quy định tại Điều 13, Điều 14 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng và chế độ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

3. Theo dõi, cập nhật thông tin và kịp thời báo cáo về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kịp thời thông tin về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Xem chi tiết văn bản tại đây: 
VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 37
Hôm nay: 121
Tất cả: 841,143