Cải cách hành chính
Quyết định công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương
10/03/2023 08:26:17

Ngày 01/03/2023, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 336/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Báo cáo Kết quả đánh giá, xác định Chỉ số Cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện năm 2022 và triển khai kế hoạch CCHC năm 2023. Theo đó:

Kết quả Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành tỉnh được xác định thành 03 nhóm điểm:

- Nhóm đạt Chỉ số tổng hợp từ 90% trở lên so với điểm tối đa: Có 03 đơn vị (gồm: Sở Giao thông vận tải; Sở Nội vụ; Sở Khoa học và Công nghệ).

- Nhóm đạt Chỉ số tổng hợp từ 80% đến dưới 90% so với điểm tối đa: Có 14 đơn vị (gồm: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tài chính, Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Giáo dục và Đào tạo).

- Nhóm đạt Chỉ số tổng hợp dưới 80%, có 01 đơn vị (Sở Y tế).

Kết quả Chỉ số CCHC của UBND các huyện, thành phố, thị xã được xác định theo 03 nhóm điểm như sau:

- Nhóm đạt Chỉ số tổng hợp từ 90% trở lên so với điểm tối đa: Có 02 đơn vị (gồm: UBND các huyện Nam Sách, Kim Thành).

- Nhóm đạt Chỉ số tổng hợp từ 80% đến dưới 90% so với điểm tối đa: Có 09 đơn vị (gồm: UBND thành phố Hải Dương, TP. Chí Linh, thị xã Kinh Môn, các huyện Tứ Kỳ, Thanh Miện, Gia Lộc, Cẩm Giàng, Kim Thành, Bình Giang, Ninh Giang).

- Nhóm đạt Chỉ số tổng hợp từ 70% đến dưới 80% so với điểm tối đa: Có 01 huyện (UBND huyện Thanh Hà).

VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 41
Hôm nay: 145
Tất cả: 841,167