CHUYỂN ĐỔI SỐ
Tuyên truyền “Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10” năm 2022
08/10/2022 04:49:23

Để đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn mới theo chủ trương của Đảng, Chính phủ, ngày 22/4/2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTG lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia với ý nghĩa số 1 và 0 là hai số của hệ thống số nhị phân - là ngôn ngữ của công nghệ thông tin và công nghệ số; gắn với chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Ngày 21/3/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 685/QĐUBND, lấy ngày 26 tháng 3 hàng năm là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Hải Dương.

Tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số được tổ chức hằng năm nhằm: Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số. Ngày Chuyển đổi số là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh Hải Dương.

 

Tài liệu tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số và Tháng tiêu dùng số:

- Cổng Thông tin điện tử Chuyển đổi số quốc gia: http://dx.gov.vn

- Trang Thông tin điện tử chuyển đổi số tỉnh Hải Dương: https://chuyendoiso.haiduong.gov.vn

- Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia:

https://onetouch.mic.gov.vn/dxd

- Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm Avatar frame Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10:

+ Thay ảnh đại diện trên Facebook truy cập đường link:

www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=1359383974870182

+ Thay ảnh đại diện trên Zalo truy cập đường link:

VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 38
Hôm nay: 115
Tất cả: 841,137