CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TOÀN NGÀNH PHẤN ĐẤU THI ĐUA HOÀN THÀNH XUẤT SẮC CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ HƯỚNG ĐẾN KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH LAO ĐỘNG , THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (28/8/1945 - 28/8/2022)

Ý kiến đóng góp
Mã xác nhận:
(*) Hoặc các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có ý kiến gửi câu hỏi về Sở Xây Dựng tỉnh Hải Dương:
Điện thoại :0220 3853 882     Email: soxaydung@haiduong.gov.vn     Website: http://soxaydung.haiduong.gov.vn
Hệ thống văn bản
Dịch vụ công trực tuyến
VIDEO
VIDEO
Thông tin công khai
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na