LẤY Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO VĂN BẢN
Xin ý kiến dự thảo Nghị quyết về việc tiếp nhận một số đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội
20/02/2024 12:00:00

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo hồ sơ Nghị quyết về việc tiếp nhận một số đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Sở lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương. Để đảm bảo đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đăng tải toàn văn hồ sơ dự thảo Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử của Sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.

- Tên văn bản: Nghị quyết về việc tiếp nhận một số đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Sở lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương.

- Thời gian góp ý: Từ ngày 19/02/2024 đến ngày 19/3/2024.

- Địa chỉ nhận các ý kiến góp ý: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Địa chỉ: số 8, phố Phạm Sư Mệnh, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Số điện thoại: 0320.3858.400; Hòm thư công vụ: quachdaihuan@haiduong.gov.vn.

Ý kiến xin gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bằng văn bản trước ngày 29/02/2024.

Xem chi tiết tại đây:

 

Nguồn tin: phòng Bảo trợ xã hội

VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 37
Hôm nay: 355
Tất cả: 806,213