Giảm nghèo - Bảo trợ xã hội
Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
07/08/2023 12:00:00

Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, Nghị quyết số 24/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Thực hiện hướng dẫn tại Chương trình phối hợp số 109/CTr-BLĐTBXH-MTTQVN ngày 11/01/2023 của Bộ Lao động TB&XH và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Ngày 7/8/2023, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương thực hiện ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

 

Hai ngành sẽ phối hợp thực hiện 06 nội dung chính gồm: Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện Chương trình phối hợp; Huy động nguồn lực hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo giảm nghèo bền vững; Triển khai xây dựng các mô hình giảm nghèo; Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình; Tổ chức sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng; Tổ chức các hội nghị, hội thảo.

Chương trình phối hợp đã cụ thể phương thức, trách nhiệm phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Khi Chương trình thực hiện sẽ góp phần triển khai sâu rộng nội dung các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, cũng như của tỉnh về công tác giảm nghèo bền vững, qua đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện công tác giảm nghèo của tỉnh, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Nguồn tin: Phòng Bảo trợ xã hội

VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 43
Hôm nay: 89
Tất cả: 807,997