THÔNG BÁO
Xin ý kiến đối với dự thảo Đề án Xây dựng và Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý GDNN giai đoạn 2024 - 2035
19/10/2023 12:00:00

      Thực hiện Công văn số 4314/LĐTBXH-TCGDNN ngày 12/10/2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Công văn số 3863/UBND-VP ngày 16/10/2023 của UBND tỉnh về việc tham gia ý kiến với dự thảo Đề án Xây dựng và Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2024 – 2035.
      Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia ý kiến vào dự thảo hồ sơ Đề án Xây dựng và Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2024 - 2035 (hồ sơ Đề án bao gồm dự thảo Đề án, Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án, được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại địa chỉ: htttp://duthaovanban.molisa.gov.vn và Trang thông tin điện tử của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại địa chỉ https://soldtbxh.haiduong.gov.vn). Văn bản góp ý gửi về Sở Lao động Thương binh và Xã hội (qua phòng Giáo dục nghề nghiệp, điện thoại 0220.3850534, email: daynghehd@gmail.com) trước ngày 23/10/2023.

Nguồn tin: Phòng Giáo dục nghề nghiệp

VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 190
Hôm nay: 187
Tất cả: 828,243