LẤY Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO VĂN BẢN
Xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
10/05/2023 05:19:53

Thực hiện Công văn số 1603/LĐTBXH-TCGDNN ngày 04/5/2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 1743/SLĐTBXH-GDNN ngày 10/5/2023, đề nghị các trường Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Xem chi tiết Dự thảo tại đây:

 

Nguồn tin: Phòng Giáo dục nghề nghiệp

VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 37
Hôm nay: 121
Tất cả: 841,143