Công khai tài chính
Quyết định số 126/QĐ-SLĐTBXH ngày 15/4/2021 của Sở LĐTBXH Về Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 Nguồn ngân sách địa phương của Văn phòng Sở (Lần 8)
30/05/2022 09:14:56
VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 43
Hôm nay: 91
Tất cả: 807,999