LẤY Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO VĂN BẢN
Xin ý kiến Dự thảo Tờ trình và Quyết định phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương
14/06/2023 05:55:52

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng Dự thảo Tờ trình và Quyết định phương thức chi trả chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương.​

Cổng TTĐT tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và xã hội đăng tải dự thảo trên để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia ý kiến.

Thời gian góp ý: đến ngày 06/7/2023. 

Địa chỉ nhận các ý kiến góp ý: 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Địa chỉ: Số 8, Phạm Sư Mệnh, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Số điện thoại: 0220.3854468. 

- Hòm thư: hoangthikimanh@haiduong.gov.vn.​​

Chi tiết dự thảo: 

 
VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 37
Hôm nay: 123
Tất cả: 803,584