Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Lao động – Thương binh và Xã hội (28/8/1945 - 28/8/2020)!

Giới Thiệu
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
10/08/2020 12:00:00

1. Văn Phòng Sở

 0220.3853.734 

2. Phòng Kế hoạch Tài chính

0220.3854.468
 
3. Phòng Dạy nghề
 
0220.3850.534 

4. Phòng Lao động - Việc làm

 0220.3856.196 

5. Phòng Người có công

 0220.3858.709 

6. Thanh tra

 0220.3837.190 

7. Phòng Bảo trợ xã hội

 0220.3858.400 

8. Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới

 0220.3850.031 
 
Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - TBXH TỈNH HẢI DƯƠNG QUA CÁC THỜI KỲ(02/10/2019)
LỊCH SỬ NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH LAO ĐỘNG TBXH HẢI DƯƠNG(02/10/2019)
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ(05/09/2019)
GIỚI THIỆU CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC(05/09/2019)
GIỚI THIỆU PHÒNG LAO ĐỘNG – TBXH CÁC HUYỆN, TP(05/09/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website