TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG THÔNG ĐIỆP 5K: "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI - KHAI BÁO Y TẾ"

Tin tức ngành
THÔNG BÁO KẾT LUẬN GIAO BAN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
25/09/2019 07:14:22

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 4345/TB-LĐTBXH

Hải Dương, ngày 11  tháng 7  năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

 tại Hội nghị sơ kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội

6 tháng đầu năm 2019

 

 


          Ngày 08/7/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết để đánh giá kết quả công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Vũ Hồng Khiêm - Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp, tham dự cuộc họp có các đồng chí Lãnh đạo Sở, thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở, Trưởng phòng Lao động – TBXH các huyện, thị xã, thành phố.

Sau khi nghe các phòng, đơn vị thuộc Sở; Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ và các kiến nghị, đề xuất, ý kiến thảo luận và thống nhất của các đại biểu, đồng chí Vũ Hồng Khiêm, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã kết luận và chỉ đạo một số nội dung như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU  NĂM 2019

1. Kết quả đạt được:

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố đã có nhiều nỗ lực cố gắng triển khai toàn diện các nội dung quản lý nhà nước trên cả 3 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, đạt được nhiều kết quả tích cực (đã nêu cụ thể trong Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm năm 2019).

2. Mặt hạn chế, tồn tại:

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn một số hạn chế, vướng mắc như sau:

- Công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã có sự chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tuyển sinh ở trình độ cao đẳng và tuyển sinh đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Công tác phối hợp giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp chưa được thường xuyên, liên tục trong việc đào tạo nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm cho người học. Khả năng dự báo nhu cầu đào tạo nghề nghiệp và tuyển dụng lao động còn hạn chế.

          - Công tác tuyên truyền, vận động người lao động đang cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước đã được triển khai thường xuyên đến cấp huyện, cấp xã, đến gia đình người lao động đang cư trú bất hợp pháp, tuy nhiên hiệu quả đạt được còn hạn chế (hiện vẫn còn 05/12 huyện của tỉnh bị tạm dừng tham gia xuất khẩu lao động sang thị trường Hàn Quốc).

          - Việc chấp hành pháp luật lao động, pháp luật bảo hiểm xã hội, pháp luật về sử dụng lao động là người nước ngoài, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động ở một số đơn vị, doanh nghiệp chưa nghiêm túc, dẫn đến còn có những vi phạm về pháp luật lao động.

- Việc điều chỉnh chế độ đối với người HĐKC bị nhiễm chất độc hóa học đã được hưởng trợ cấp trước ngày 01/9/2012 theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ và việc giải quyết trợ cấp cho các đối tượng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ còn có những khó khăn, vướng mắc.

- Việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh bước đầu đạt được những kết quả tích cực, tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số huyện để dồn nhiều hồ sơ người có công, dẫn đến gặp khó khăn cho cán bộ chuyên môn trong khâu thẩm định, giải quyết; việc chuyển hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công đến cơ quan trực tiếp thụ lý, giải quyết của Sở đôi khi còn chưa kịp thời.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Để tiếp tục triển khai, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng cuối năm 2019, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kết luận và chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2019 và kết quả công tác 6 tháng đầu năm, các phòng, đơn vị, địa phương rà soát lại các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng từ đầu năm, xác định cụ thể các nhiệm vụ cần phải thực hiện trong 6 tháng cuối năm để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

2. Các đồng chí Phó giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị, địa phương tập trung nghiên cứu, đề xuất những giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đã nêu.

3. Tập trung tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày TBLS (27/7/1947-27/7/2019) đảm bảo thiết thực, ý nghĩa; đặc biệt làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức đoàn Lãnh đạo tỉnh đi thăm, viếng và tổ chức Lễ khánh thành dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp mộ, nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Hải Hưng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị; tổ chức đoàn người có công tiêu biểu của tỉnh dự hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc; các hoạt động thăm, tặng quà gia đình chính sách người có công tiêu biểu, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp vệ sinh các công trình ghi công, tưởng niệm anh hùng liệt sĩ; phối hợp tổ chức Lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ...

Triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; tập trung giải quyết ngay từ cơ sở những tồn đọng trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Tiếp tục báo cáo, đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Lao động - TBXH tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong điều chỉnh chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và hưởng chế độ trước ngày 01/9/2012 và thực hiện chế độ theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

4. Quan tâm, nắm bắt tình hình hoạt động của các Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Giáo dục nghề nghiệp sau khi hợp nhất để có định hướng phù hợp, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Đẩy mạnh triển khai các chương trình, hoạt động nhằm gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp; đổi mới, tăng cường quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, đáp ứng được nhu cầu thị trường lao động, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh.

5. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động; tăng cường quản lý lao động là người nước ngoài; tuyên truyền, vận động người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS về nước đúng thời hạn; tăng cường quản lý, hướng dẫn thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động. Đẩy mạnh Chương trình giải quyết việc làm, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu về giải quyết việc làm năm 2019.

6. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Đề án, chương trình, kế hoạch về giảm nghèo, bảo trợ xã hội; Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới; phòng chống TNXH. Thực hiện tốt điều tra, rà soát và tổng hợp kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo; lưu ý việc giảm tỷ lệ hộ nghèo theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý học viên cai nghiện tại các cơ sở, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ, Tết, tránh tình trạng để học viên bỏ trốn.

7. Hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt năm 2019; đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, điều tra; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra của ngành. Coi trọng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

8. Tham mưu xây dựng chỉ tiêu kế hoạch toàn ngành năm 2020 và giai đoạn 2020-2025; Thực hiện tốt các quy định về quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản trong cơ quan hành chính nhà nước; quản lý tốt các nguồn kinh phí chi trả cho các đối tượng; tiếp tục phối hợp với hệ thống bưu điện thực hiện chi trả trợ cấp cho đối tượng BTXH tại địa phương đảm bảo quy định. Triển khai các dự án đầu tư xây dựng cơ bản của ngành đảm bảo tiến độ.

Thực hiện tốt công tác hướng dẫn tổng kết, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, thi đua khen thưởng cuối năm 2019; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2020.

9. Tích cực triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19, hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XII của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Sở. Hoàn thành hợp nhất Cơ sở Cai nghiện ma túy với Trung tâm Tư vấn và ĐTN ma túy (trong quý III), Trung tâm Nuôi dưỡng BTXH và Trung tâm Bảo trợ xã hội (trong quý IV).

- Giao Văn phòng chủ trì, phối hợp các phòng, đơn vị liên quan: tham mưu hướng dẫn sắp xếp nhân sự các đơn vị thực hiện hợp nhất sau khi có quyết định hợp nhất.

- Giao Phòng Kế hoạch Tài chính chủ trì, phối hợp các phòng, đơn vị liên quan: tham mưu hướng dẫn bàn giao trụ sở, tài chính, tài sản đối với các đơn vị thực hiện hợp nhất; hướng dẫn xây dựng hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, đơn giá theo từng loại danh mục sự nghiệp dịch vụ công đối với các đơn vị.

- Giao Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Phòng Bảo trợ xã hội chủ trì, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ đối với các đơn vị thực hiện hợp nhất.

- Giao Phòng Bảo trợ xã hội chủ trì, phối hợp Phòng Kế hoạch tài chính, Phòng Dạy nghề hướng dẫn Trung tâm Bảo trợ xã hội tham mưu cho Sở xây dựng văn bản trình UBND tỉnh xem xét, quyết định về việc tiếp nhận đối tượng khuyết tật nặng và nhẹ vào học văn hóa, học nghề được hưởng chế độ như các đối tượng khác tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Hải Dương. Thời gian hoàn thành: Trong quý IV/2019.

- Các đơn vị thực hiện hợp nhất tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, nhân sự, xây dựng dự thảo quy chế làm việc, các nội quy, quy chế quản lý của đơn vị để chuẩn bị thực hiện công tác hợp nhất. Thủ trưởng các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị nhằm tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện việc hợp nhất.

10. Quan tâm, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phấn đấu nâng cao chỉ số xếp hạng CCHC của Sở; chỉ số năng lực cạnh tranh (CPI) của tỉnh, đặc biệt trong đó có chỉ số đào tạo lao động (chỉ số 2.9) do Sở chủ trì (vai trò tham mưu nòng cốt thuộc Phòng Dạy nghề, Phòng Việc làm An toàn lao động).

Các phòng, đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp, thực hiện tốt việc tiếp nhận, thẩm định và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; thực hiện nghiêm túc Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công; chấm dứt tình trạng để dồn hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách người có công từ cấp xã, cấp huyện. Thực hiện nghiêm túc quy trình nội bộ giải quyết TTHC.

11. Các phòng, đơn vị, Phòng Lao động TBXH tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, hướng dẫn, trao đổi thông tin nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

Trên đây là kết luận của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Hội nghị sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2019. Thừa lệnh Giám đốc, Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo để các phòng, đơn vị, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố tổ chức thực hiện. Các đồng chí Phó Giám đốc phụ trách có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực được phân công và báo cáo Giám đốc Sở./.

  

Nơi nhận:

- Đ/c Lương Văn Cầu, PCT UBND tỉnh (để báo cáo);

- GĐ, các PGĐ Sở (để chỉ đạo);

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (để t/h);

- Phòng LĐTBXH các huyện, TP (để t/h);

- Lưu: VT.

T/L GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

ĐÃ KÝ

 

 

Trần Thị Hải Doan

 

 

 


Các tin mới hơn
Sở Lao động - TBXH Hải Dương có tân Phó Giám đốc Sở(18/09/2021)
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Kiên định thực hiện các mục tiêu đã đặt ra từ đầu năm(15/07/2021)
Ngành LĐ-TBXH nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra(15/07/2021)
Người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng bệnh, không hoang mang lo lắng, nhưng không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh(30/01/2021)
Những ai đến 31 địa điểm của Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh cần liên hệ cơ quan y tế(29/01/2021)
Các tin cũ hơn
GẶP MẶT NHÂN KỶ NIỆM 74 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH LAO ĐỘNG - TB&XH (28/8/1945-28/8/2019)(28/08/2019)
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM(12/08/2019)
QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC THUỘC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ XÃ HỘI(12/08/2019)
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tặng quà gia đình chính sách ở Thanh Miện(26/07/2019)
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu(26/07/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín