TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG THÔNG ĐIỆP 5K: "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI - KHAI BÁO Y TẾ"

Cải cách hành chính
tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19
18/02/2021 10:20:35

Ngày 16/2/2021, Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Công văn số 515/UBND-VP về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thờ kỳ phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh Hải Dương về một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Tạm dừng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã (trừ việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ của Thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe thuộc Sở Giao thông vận tải và thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội) kể từ ngày 17 tháng 02 năm 2021 đến hết ngày 02 tháng 3 năm 2021. Đối với những hồ sơ đã tiếp nhận, giải quyết và đến thời hạn trả kết quả cho người dân thì chỉ được sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để chuyển kết quả đến cho người dân.

Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công bố trí nhân sự và các điều kiện cần thiết cho việc phòng, chống lây nhiễm dịch COVID-19 tại để trực phục vụ người dân trực tiếp đến thực hiện Thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe và các thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội đảm bảo an toàn, hiệu quả và thuận lợi.

2. Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương hoặc dịch vụ bưu chính công ích để nộp hồ sơ thủ tục hành chính nhằm hạn chế việc người dân, doanh nghiệp đi lại, tiếp xúc trực tiếp.

3. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền trên Đài truyền thanh cấp xã để người dân biết, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương hoặc dịch vụ bưu chính công ích thông qua hệ thống Bưu điện để nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà. Chỉ nên đi thực hiện đối với một số thủ tục hành chính thực sự cần thiết. Hạn chế đi lại hoặc tập trung đông người tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết hồ sơ.

4. Đề nghị Bưu điện tỉnh phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp tuyên truyền, hỗ trợ tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

5. Báo Hải Dương, Đài Thát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã tích cực tuyên truyền, khuyến nghị người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay. 

Nhận được văn bản này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện./.

Các tin mới hơn
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030(11/11/2021)
Nghị quyết của Tỉnh ủy về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025(01/10/2021)
Xây dựng hình mẫu người cán bộ: "3 Không", "4 Có", "6 Dám"(01/10/2021)
Quy chế làm việc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương(21/09/2021)
phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 05 năm (2021 - 2025)theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII(27/08/2021)
Các tin cũ hơn
QUY ĐỊNH MỚI VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC(11/12/2020)
QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ, XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ UBND CẤP HUYỆN(11/12/2020)
TỈNH HẢI DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2011-2020(02/12/2020)
LẤY Ý KIẾN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ(15/10/2020)
QUY ĐỊNH MỚI CỦA TỈNH VỀ QUẢN LÝ TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH 68/2000/NĐ-CP(22/09/2020)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín