TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG THÔNG ĐIỆP 5K: "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI - KHAI BÁO Y TẾ"

Cải cách hành chính
LẤY Ý KIẾN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ
15/10/2020 01:18:04

Thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lựa chọn 10 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động, việc làm, an toàn lao động lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện trên môi trường điện tử, cụ thể:

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHỰC HIỆN TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - TBXH

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÂP TỈNH

Stt

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan đầu mối chủ trì thực hiện

Cơ quan lấy ý kiến (Cơ quan phối hợp)

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Thời gian, lộ trình thực hiện

Ghi chú

(QĐ công bố danh mục TTHC)

I. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

1

Gửi Thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp hoạt động ngoài khu công nghiệp

Sở Lao động - TB&XH

 

Sở Lao động - TB&XH

01/01/2021

Quyết định số 3578/QĐ-UBND ngày 16/10/2019

2

Đăng ký Nội quy lao động

Sở Lao động - TB&XH

 

Sở Lao động - TB&XH

01/01/2021

Quyết định số 3578/QĐ-UBND ngày 16/10/2019

3

Xếp hạng Công ty TNHH MTV do UBND tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu

Sở Lao động - TB&XH

Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương

UBND tỉnh Hải Dương

01/01/2021

Quyết định số 3578/QĐ-UBND ngày 16/10/2019

4

Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương thù lao kế hoạch đối với người quản lý Công ty TNHH MTV do UBND tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu

Sở Lao động - TB&XH

Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương

UBND tỉnh Hải Dương

01/01/2021

Quyết định số 3578/QĐ-UBND ngày 16/10/2019

II. LĨNH VỰC VIỆC LÀM

1

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Sở Lao động - TB&XH

Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương

UBND tỉnh Hải Dương

01/01/2021

Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 26/7/2019

2

Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Sở Lao động - TB&XH

 

Sở Lao động - TB&XH

01/01/2021

Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 26/7/2019

3

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Sở Lao động - TB&XH

 

Sở Lao động - TB&XH

01/01/2021

Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 26/7/2019

4

Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Sở Lao động - TB&XH

 

Sở Lao động - TB&XH

01/01/2021

Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 26/7/2019

III. LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG

1

Khai báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Sở Lao động - TB&XH

 

Sở Lao động - TB&XH

01/01/2021

Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 10/5/2018

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÂP HUYỆN

 

Stt

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan đầu mối chủ trì thực hiện

Cơ quan lấy ý kiến (Cơ quan phối hợp)

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Thời gian, lộ trình thực hiện

Ghi chú

I. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

1

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

Phòng Lao động - TB&XH các huyện, thị xã, thành phố

UBND các huyện, thị xã, thành phố

UBND các huyện, thị xã, thành phố (Phòng Lao động - TB&XH)

01/01/2021

Quyết định số 3578/QĐ-UBND ngày 16/10/2019

 

Các tin mới hơn
Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2022(24/12/2021)
Tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến và Dịch vụ bưu chính công ích lĩnh vực lao động, người có công và xã hội(24/12/2021)
UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương(09/12/2021)
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/1/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020(02/12/2021)
Quyết định Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2022 - 2025(02/12/2021)
Các tin cũ hơn
QUY ĐỊNH MỚI CỦA TỈNH VỀ QUẢN LÝ TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH 68/2000/NĐ-CP(22/09/2020)
TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020(19/09/2020)
CHÍNH THỨC THỰC HIỆN GỬI NHẬN VĂN BẢN ĐIỆN TỬ KHÔNG GỬI KÈM VĂN BẢN GIẤY TRONG CÁC CƠ QUAN HCNN KỂ TỪ NGÀY 01/10/2020(19/09/2020)
THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG(07/09/2020)
Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước(25/03/2020)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín