TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG THÔNG ĐIỆP 5K: "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI - KHAI BÁO Y TẾ"

Công khai TTHC
UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương (QĐ số 3373/QĐ-UBND, ngày 18/11/2021)
25/11/2021 12:00:00

Ngày 18 tháng 11 năm 2021 UBND tỉnh ban hành quyết định số 3373 về việc  công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương. Theo đó: 
1. Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến mức độ 4 thuộc
thẩm quyền giải quyết của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban Quản
lý các khu công nghiệp tỉnh: 60 thủ tục.
2. Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến mức độ 4 thuộc
thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố: 27 thủ tục.
3. Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến mức độ 4 thuộc
thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn: 17 thủ tục.
      
         TTHC DVC TRỰC TUYẾN CẤP ĐỘ 4 THUỘC  PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ LAO ĐỘNG - TBXH:
         DVC TRỰC TUYẾN CẤP TỈNH:

IV

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

          1           

1.000558.000.00.00.H23

Thủ tục thành lập hội đồng quản trị trường trung cấp tư thục

          2           

1.00063.000.00.00.H23

Thủ tục thành lập hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc UBND cấp tỉnh

          3           

1.001753.000.00.00.H23

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

          4           

1.001758.000.00.00.H 23

 

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

          5           

2.000134.000.00.00.H23

Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

 
          DVC TRỰC TUYẾN CẤP HUYỆN: 
         

STT

Mã TTHC

Tên thủ tục hành chính/Dịch vụ công mức độ 4

        1             

2.000777.000.00.00.H23

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc.

        2             

2.000298.000.00.00.H23

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

        3             

2.000294.000.00.00.H23

 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

        4             

1.001758.000.00.00.H23

Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

        5             

1.001753.000.00.00.H23

Thủ tục Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

        6             

1.000669.000.00.00.H23

 

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

 
 
Các tin mới hơn
Công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội(17/01/2022)
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội(06/01/2022)
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội(24/12/2021)
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19của Sở (17/12/2021)
Công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội(17/12/2021)
Các tin cũ hơn
Bộ Lao động - TBXH công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (QĐ số 777/QĐ-LĐTBXH, ngày 09/7/2021)(12/11/2021)
Bộ Lao động - TBXH công bố Danh mục TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động (QĐ số 844/QĐ-LĐTBXH, ngày 23/7/2021)(12/11/2021)
Bộ Lao động - TBXH công bố các TTHC sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội (QĐ số 635/QĐ-LĐTBXH, ngày 03/6/2021)(12/11/2021)
Bộ Lao động - TBXH công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực: Việc làm (QĐ số 572/QĐ-LĐTBXH, ngày 17/5/2021)(12/11/2021)
Bộ Lao động - TBXH công bố TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực: Việc làm (QĐ số 526/QĐ-LĐTBXH, ngày 06/5/2021)(12/11/2021)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín