TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG THÔNG ĐIỆP 5K: "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI - KHAI BÁO Y TẾ"

Cải cách hành chính
TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020
19/09/2020 05:14:45

Ngày 15/9/2020, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Công văn số 3343/UBND-VP về việc tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính

Theo đó, ngày 17/9/2020 Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 369/VP-KSTTHC hướng dẫn đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính thông qua việc tổ chức thu thập ý kiến đánh giá bằng mẫu Phiếu đánh giá theo các chỉ số quy định tại Khoản 1, 2, 3, 7 Điều 13, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Giao nhiệm vụ cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã:

-       Đặt Phiếu đánh giá tại bàn viết hồ sơ dành cho tổ chức, cá nhân, trên bàn làm việc của công chức hoặc bàn tiếp đón, bàn trả kết quả; cung cấp phiếu đánh giá cho tổ chức cá nhân…

-       Tiếp nhận Phiếu đánh giá từ tổ chức, cá nhân đồng thời với thời điểm trả kết quả giải quyết TTHC;

-       Xử lý kết quả chấm điểm các tiêu chí được thực hiện hiện quy định tại Điều 15, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ./.

 
      Nguồn tin: VP Sở LĐTBXH. 
 
 
Các tin mới hơn
Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2022(24/12/2021)
Tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến và Dịch vụ bưu chính công ích lĩnh vực lao động, người có công và xã hội(24/12/2021)
UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy định đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hải Dương(09/12/2021)
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/1/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020(02/12/2021)
Quyết định Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2022 - 2025(02/12/2021)
Các tin cũ hơn
CHÍNH THỨC THỰC HIỆN GỬI NHẬN VĂN BẢN ĐIỆN TỬ KHÔNG GỬI KÈM VĂN BẢN GIẤY TRONG CÁC CƠ QUAN HCNN KỂ TỪ NGÀY 01/10/2020(19/09/2020)
THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG(07/09/2020)
Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước(25/03/2020)
Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2020(11/03/2020)
DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LẦN THỨ XII(07/03/2020)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín