TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG THÔNG ĐIỆP 5K: "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI - KHAI BÁO Y TẾ"

Giới Thiệu
GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - TBXH TỈNH HẢI DƯƠNG QUA CÁC THỜI KỲ
02/10/2019 12:00:00

      * Thời kỳ 1945 – 1955
      - Đ/c Nguyễn Thị Thuần: Trưởng Ban Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Hưng
 
       * Thời kỳ 1956 – 1988: 
        Ngành Lao động - TBXH gồm 02 Ty (Ty Lao động và Ty Thương binh)
       - Đ/c Hà Quang Đẩu: Trưởng Ty Lao động (1955 – 1984)
       - Đ/c Phạm Sỹ Cấn: Trưởng Ty Lao động (1984 – 1987)
       - Đ/c Phạm Văn Quý: Trưởng Ty Thương binh (1973 – 1983)
       - Đ/c Nguyễn Đức Dị: Trưởng Ty Thương binh (1983 – 1987)
      
      * Thời kỳ 1988 – Nay:
         Sáp nhập Ty Lao động và Ty Thương binh thành Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:
      - Đ/c Nguyễn Điềm: Giám đốc Sở LĐTBXH (T1/1987 – T8/1988)
      - Đ/c Vũ Thế: Giám đốc Sở LĐTBXH (1988 – 1996)
      - Đ/c Nguyễn Văn Nam: Giám đốc Sở LĐTBXH (1996 – 2006)
      - Đ/c Phạm Văn Thuấn: Giám đốc Sở LĐTBXH (2007 – 2010)
      - Đ/c Lưu Văn Bản: Giám đốc Sở LĐTBXH (2010 – T2/2016)
      - Đ/c Vũ Doãn Quang:  Giám đốc Sở LĐTBXH (T3/2016 - T6/2018)
      - Đ/c Vũ Hồng Khiêm: Giám đốc Sở LĐTBXH (T7/2018 - T3/2021) 
Các tin mới hơn
Họp Ban Chỉ đạo Chương trình Đảm bảo an sinh xã hội tỉnh Hải Dương(29/03/2021)
LỊCH SỬ NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH LAO ĐỘNG TBXH HẢI DƯƠNG(02/10/2019)
Các tin cũ hơn
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ(05/09/2019)
GIỚI THIỆU CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC(05/09/2019)
GIỚI THIỆU PHÒNG LAO ĐỘNG – TBXH CÁC HUYỆN, TP(05/09/2019)
CƠ CẤU TỔ CHỨC(05/09/2019)
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI(03/09/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín