Nhiệt liệt chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Lao động – Thương binh và Xã hội (28/8/1945 - 28/8/2020)!

Giới Thiệu
GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - TBXH TỈNH HẢI DƯƠNG QUA CÁC THỜI KỲ
02/10/2019 10:06:19

      * Thời kỳ 1945 – 1955
      - Đ/c Nguyễn Thị Thuần: Trưởng Ban Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Hưng
 
       * Thời kỳ 1956 – 1988: 
        Ngành Lao động - TBXH gồm 02 Ty (Ty Lao động và Ty Thương binh)
       - Đ/c Hà Quang Đẩu: Trưởng Ty Lao động (1955 – 1984)
       - Đ/c Phạm Sỹ Cấn: Trưởng Ty Lao động (1984 – 1987)
       - Đ/c Phạm Văn Quý: Trưởng Ty Thương binh (1973 – 1983)
       - Đ/c Nguyễn Đức Dị: Trưởng Ty Thương binh (1983 – 1987)
      
      * Thời kỳ 1988 – Nay:
         Sáp nhập Ty Lao động và Ty Thương binh thành Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:
      - Đ/c Nguyễn Điềm: Giám đốc Sở LĐTBXH (T1/1987 – T8/1988)
      - Đ/c Vũ Thế: Giám đốc Sở LĐTBXH (1988 – 1996)
      - Đ/c Nguyễn Văn Nam: Giám đốc Sở LĐTBXH (1996 – 2006)
      - Đ/c Phạm Văn Thuấn: Giám đốc Sở LĐTBXH (2007 – 2010)
      - Đ/c Lưu Văn Bản: Giám đốc Sở LĐTBXH (2010 – T2/2016)
      - Đ/c Vũ Doãn Quang:  Giám đốc Sở LĐTBXH (T3/2016 - T6/2018)
      - Đ/c Vũ Hồng Khiêm: Giám đốc Sở LĐTBXH (T7/2018 - Nay) 
Các tin mới hơn
LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 21/10 ĐẾN 26/10/2019(22/10/2019)
LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 21/10 ĐẾN 26/10/2019(22/10/2019)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 13/10 ĐẾN NGÀY 17/10/2019(16/10/2019)
Các tin cũ hơn
LỊCH SỬ NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH LAO ĐỘNG TBXH HẢI DƯƠNG(02/10/2019)
CƠ CẤU TỔ CHỨC(05/09/2019)
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ(05/09/2019)
GIỚI THIỆU CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC(05/09/2019)
GIỚI THIỆU PHÒNG LAO ĐỘNG – TBXH CÁC HUYỆN, TP(05/09/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website