NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH HẢI DƯƠNG, LẦN THỨ XVII,  NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Giới Thiệu
GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - TBXH TỈNH HẢI DƯƠNG QUA CÁC THỜI KỲ
02/10/2019 10:06:19

      * Thời kỳ 1945 – 1955
      - Đ/c Nguyễn Thị Thuần: Trưởng Ban Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Hưng
 
       * Thời kỳ 1956 – 1988: 
        Ngành Lao động - TBXH gồm 02 Ty (Ty Lao động và Ty Thương binh)
       - Đ/c Hà Quang Đẩu: Trưởng Ty Lao động (1955 – 1984)
       - Đ/c Phạm Sỹ Cấn: Trưởng Ty Lao động (1984 – 1987)
       - Đ/c Phạm Văn Quý: Trưởng Ty Thương binh (1973 – 1983)
       - Đ/c Nguyễn Đức Dị: Trưởng Ty Thương binh (1983 – 1987)
      
      * Thời kỳ 1988 – Nay:
         Sáp nhập Ty Lao động và Ty Thương binh thành Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:
      - Đ/c Nguyễn Điềm: Giám đốc Sở LĐTBXH (T1/1987 – T8/1988)
      - Đ/c Vũ Thế: Giám đốc Sở LĐTBXH (1988 – 1996)
      - Đ/c Nguyễn Văn Nam: Giám đốc Sở LĐTBXH (1996 – 2006)
      - Đ/c Phạm Văn Thuấn: Giám đốc Sở LĐTBXH (2007 – 2010)
      - Đ/c Lưu Văn Bản: Giám đốc Sở LĐTBXH (2010 – T2/2016)
      - Đ/c Vũ Doãn Quang:  Giám đốc Sở LĐTBXH (T3/2016 - T6/2018)
      - Đ/c Vũ Hồng Khiêm: Giám đốc Sở LĐTBXH (T7/2018 - Nay) 
Các tin mới hơn
CƠ CẤU TỔ CHỨC(10/08/2020)
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI(10/08/2020)
Các tin cũ hơn
LỊCH SỬ NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH LAO ĐỘNG TBXH HẢI DƯƠNG(02/10/2019)
CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ(05/09/2019)
GIỚI THIỆU CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC(05/09/2019)
GIỚI THIỆU PHÒNG LAO ĐỘNG – TBXH CÁC HUYỆN, TP(05/09/2019)
Chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc của phòng Bảo vệ - Chăm sóc trẻ em(29/08/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website