NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH HẢI DƯƠNG, LẦN THỨ XVII,  NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Cải cách hành chính
QUY ĐỊNH MỚI CỦA TỈNH VỀ QUẢN LÝ TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH 68/2000/NĐ-CP
22/09/2020 10:19:27

Ngày 10/9/2020, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/9/2020 và thay thế Quyết định số 2115/2006/QĐ-UBND ngày 13/6/2006 của UBND tỉnh.

Để triển khai thực hiện đúng quy định của UBND tỉnh về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền phổ biến, quán triệt đầy đủ các nội dung Quy định của tỉnh về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập ban hành theo Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

2. Các đơn vị thuộc Sở thực hiện nghiêm túc việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP theo phân cấp quản lý; chịu trách nhiệm đối với các nội dung được phân cấp quản lý theo quy định; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp theo quy định.

3. Giao Văn phòng Sở theo dõi việc quán triệt, triển khai Quy định này tại các phòng, đơn vị; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện, tổng hợp báo cáo lãnh đạo sở theo định kỳ hoặc đột xuất (nếu cần).

Phối hợp với các đơn vị thực hiện bàn giao hồ sơ cán bộ, viên chức thuộc diện đơn vị quản lý để lưu trữ, giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức đảm bảo quy định./.

  Tải văn bản: QD 44 - 2020 - UBND tinh.pdf 
   
   Nguồn tin: VP Sở LĐTBXH
Các tin mới hơn
Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn của Hải Dương đạt trên 99%(02/12/2020)
Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn của Hải Dương đạt trên 99%(02/12/2020)
LẤY Ý KIẾN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ(15/10/2020)
Các tin cũ hơn
TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020(19/09/2020)
CHÍNH THỨC THỰC HIỆN GỬI NHẬN VĂN BẢN ĐIỆN TỬ KHÔNG GỬI KÈM VĂN BẢN GIẤY TRONG CÁC CƠ QUAN HCNN KỂ TỪ NGÀY 01/10/2020(19/09/2020)
THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG(07/09/2020)
Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước(25/03/2020)
Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước(25/03/2020)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín