TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG THÔNG ĐIỆP 5K: "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI - KHAI BÁO Y TẾ"

TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 42/NQ-CP
Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 42 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 15 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khan do đại dịch Covid-19
04/05/2020 01:36:02

Kế hoạch Triển khai Nghị quyết số 42 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 15 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khan do đại dịch Covid-19. TẢI VÊ
Các tin mới hơn
Tăng cường phổ biến chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại Dịch Covid-19(06/05/2020)
Quyết định thành lập Tổ công tác thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khan do đại Dịch Covid-19(05/05/2020)
Các tin cũ hơn
Rà soát lập danh sách người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo(29/04/2020)
Thông báo Kết luận của BTV Tỉnh ủy về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP(29/04/2020)
Tuyên truyền Nghị quyết số 42/NQ-CP về các chính sách hỗ trợ người dân do đại dịch Covid-19(29/04/2020)
Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khan do đại dịch Covid-19(27/04/2020)
Hỗ trợ khó khăn cho người dân do đại dịch Covid-19(25/04/2020)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín