TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG THÔNG ĐIỆP 5K: "KHẨU TRANG - KHỬ KHUẨN - KHOẢNG CÁCH - KHÔNG TẬP TRUNG ĐÔNG NGƯỜI - KHAI BÁO Y TẾ"

LỊCH LÀM VIỆC
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Từ ngày 13/9/2021 đến ngày 17/9/2021)
11/09/2021 12:00:00

* THỨ HAI, ngày 13/9/2021

1. Đ/c Bùi Thanh Tùng – GĐ Sở

- Sáng: Dự phiên họp thường kỳ UBND tỉnh

- Chiều: Dự hội thảo giải pháp chuyển đối số

2. Đ/c Bùi Quốc Trình – PGĐ Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Phạm Thị Thu Hiền – PGĐ Sở

- Cả ngày: Học lớp bồi dưỡng LĐQL cấp Sở

 

* THỨ BA, ngày 14/9/2021

1. Đ/c Bùi Thanh Tùng – GĐ Sở

- Sáng:   + Dự công bố quyết định về công tác cán bộ

               + Dự công bố dự thảo Kết luận thanh tra

- Chiều: Học lớp bồi dưỡng LĐQL cấp Sở

2. Đ/c Bùi Quốc Trình – PGĐ Sở

- Sáng:   + Dự công bố quyết định về công tác cán bộ

               + Dự công bố dự thảo Kết luận thanh tra

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Phạm Thị Thu Hiền – GĐ Sở

- Sáng:  + Dự công bố quyết định về công tác cán bộ

              + Dự công bố dự thảo Kết luận thanh tra

- Chiều: Học lớp bồi dưỡng LĐQL cấp Sở

 

* THỨ TƯ, ngày 15/9/2021

1. Đ/c Bùi Thanh Tùng – GĐ Sở

- Sáng: Học lớp bồi dưỡng LĐQL cấp Sở

- Chiều:  + Học lớp bồi dưỡng LĐQL cấp Sở
               +  Họp Lãnh đạo Sở

 

2. Đ/c Bùi Quốc Trình – PGĐ Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp Lãnh đạo Sở

3. Đ/c Phạm Thị Thu Hiền – PGĐ Sở

- Sáng: Học lớp bồi dưỡng LĐQL cấp Sở

- Chiều: + Học lớp bồi dưỡng LĐQL cấp Sở
              + Họp LĐ Sở
 
4. Đ/c Vũ Trí Quang - PGĐ Sở: 
- Sáng: Học lớp bồi dưỡng LĐQL cấp Sở
- Chiều: + Học lớp bồi dưỡng LĐQL cấp Sở
              + Họp LĐ Sở 


 * THỨ NĂM, ngày 16/9/2021

1. Đ/c Bùi Thanh Tùng – GĐ Sở

- Sáng: Học lớp bồi dưỡng LĐQL cấp Sở

- Chiều: Dự họp Hội đồng điều hành ĐTBD nguồn nhân lực 

2. Đ/c Bùi Quốc Trình – PGĐ Sở

- Sáng: Dự họp tại Ủy ban MTTQ tỉnh

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

3. Đ/c Phạm Thị Thu Hiền – PGĐ Sở

- Cả ngày: Học lớp bồi dưỡng LĐQL cấp Sở

 
4. Đ/c Vũ Trí Quang - PGĐ Sở:
- Sáng: Dự hội nghị trực tuyến chuyên đề của Chính phủ
- Chiều: Học lớp bồi dưỡng LĐQL cấp Sở 


 * THỨ SÁU, ngày 17/9/2021

1. Đ/c Bùi Thanh Tùng – GĐ Sở

- Sáng: Học lớp bồi dưỡng LĐQL cấp Sở

- Chiều: Họp giao ban LĐ Sở 

2. Đ/c Bùi Quốc Trình – PGĐ Sở

- Sáng: Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp giao ban LĐ Sở

3. Đ/c Phạm Thị Thu Hiền – PGĐ Sở

- Sáng: Học lớp bồi dưỡng LĐQL cấp Sở

- Chiều: Họp giao ban LĐ Sở 
 
4. Đ/c Vũ Trí Quang - PGĐ Sở
- Sáng: Học lớp bồi dưỡng LĐQL cấp Sở 
- Chiều: Họp giao ban LĐ Sở 


 

Các tin mới hơn
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 22/10/2021)(18/10/2021)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Từ ngày 18/10/2021 đến ngày 22/10/2021)(18/10/2021)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021)(12/10/2021)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 08/10/2021)(06/10/2021)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 03/10/2021)(28/09/2021)
Các tin cũ hơn
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 10/9/2021)(06/09/2021)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 10/9/2021)(06/09/2021)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Từ ngày 30/8/2021 đến ngày 03/9/2021)(27/08/2021)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Từ ngày 30/8/2021 đến ngày 03/9/2021)(27/08/2021)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ (Từ ngày 23/8/2021 đến ngày 27/8/2021)(20/08/2021)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website
http://dochoi.haiduong.net.vn http://haiduong.net.vn

Mua sắm đồ chơi online, Chuyên đồ chơi điều khiển từ xa, chuyên xếp hình Lego, chuyên siêu xe, bán buôn bán lẻ đồ chơi, hải dương, đồ chơi rẻ nhất, đồ chơi độc đáo, đồ chơi hải dương uy tín