NHIỆT LIỆT HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2020 !

Lịch làm việc
LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 19/8 ĐẾN NGÀY 23/8/2019
28/05/2019 12:00:00

Thứ, ngày

Đ/c Vũ Hồng Khiêm

Giám đốc

Đ/c Bùi Thanh Tùng

Phó Giám đốc

Đ/c Ngô Thị Thanh Hòa

Phó Giám đốc

Đ/c Bùi Quốc Trình

Phó Giám đốc

Thứ 2

(Ngày 19/8/2019)

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Đi học chương trình QLNN ngạch CVCC

Đi học chương trình QLNN ngạch CVCC

Nghỉ phép năm 2019

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Đi học chương trình QLNN ngạch CVCC

Đi học chương trình QLNN ngạch CVCC

Nghỉ phép năm 2019

Thứ 3

(Ngày 20/8/2019)

Sáng

- 7h45': Dự HN trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị - tại UBND tỉnh

- 7h45': Dự HN trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị - tại UBND tỉnh

- 7h45': Dự HN trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị - tại UBND tỉnh

Nghỉ phép năm 2019

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Đi học chương trình QLNN ngạch CVCC

Đi học chương trình QLNN ngạch CVCC

Nghỉ phép năm 2019

Thứ 4

(Ngày 21/8/2019)

Sáng

Tham gia đoàn kiểm huyện nông thôn mới – tại huyện Nam Sách

Đi học chương trình QLNN ngạch CVCC

Đi học chương trình QLNN ngạch CVCC

Nghỉ phép năm 2019

Chiều

- 14h: Dự họp về công tác tiếp CD, giải quyết đơn thư KNTC – tại UBND tỉnh

Đi học chương trình QLNN ngạch CVCC

Đi học chương trình QLNN ngạch CVCC

Nghỉ phép năm 2019

Thứ 5

(Ngày 22/8/2019)

Sáng

- 7h30': Dự HN sơ kết thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW – tại Nhà làm việc TT Tỉnh ủy

Đi học chương trình QLNN ngạch CVCC

Đi học chương trình QLNN ngạch CVCC

Nghỉ phép năm 2019

Chiều

Tham gia đoàn kiểm huyện nông thôn mới – tại huyện Bình Giang

Đi học chương trình QLNN ngạch CVCC

Đi học chương trình QLNN ngạch CVCC

Nghỉ phép năm 2019

Thứ 6

(Ngày 23/8/2019)

Sáng

Tham gia đoàn kiểm huyện nông thôn mới – tại TP Hải Dương

Đi học chương trình QLNN ngạch CVCC

Đi học chương trình QLNN ngạch CVCC

Làm việc tại cơ quan

Chiều

- 15h30': Dự họp giao ban LĐ Sở

- Đi học chương trình QLNN ngạch CVCC

- 15h30': Dự họp giao ban LĐ Sở

- Đi học chương trình QLNN ngạch CVCC

- 15h30': Dự họp giao ban LĐ Sở

- 15h30': Dự họp giao ban LĐ Sở

Các tin mới hơn
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 25/5/2020 ĐẾN 29/5/2020(25/05/2020)
LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO SỞ TỪ 04/5 ĐẾN 09/5/2020(08/05/2020)
LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 20/4/2020 ĐẾN NGÀY 24/4/2020 (21/04/2020)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 16/12 ĐẾN NGÀY 20 THÁNG 12/2019(17/12/2019)
LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 09/12 ĐẾN NGÀY 13/12/2019(10/12/2019)
Các tin cũ hơn
LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 20/5 ĐẾN NGÀY 24/5/2019(21/05/2019)
LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 13/5 ĐẾN NGÀY 17/5/2019(14/05/2019)
LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 06/5 ĐẾN NGÀY 10/5/2019(06/05/2019)
LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 22/4 ĐẾN NGÀY 26/4/2019(22/04/2019)
LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TỪ NGÀY 15/4 ĐẾN NGÀY 21/4/2019(16/04/2019)
Video
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
Liên kết website