Tin tức ngành
Hội nghị triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2023
06/01/2023 05:40:35

Sáng ngày 06/01/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Dương tổ chức Hội nghị triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2023. Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Phòng Lao động – TBXH các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở; toàn thể công chức, người lao động khối cơ quan Văn phòng; Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc; đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng năm 2022.

 

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực vượt khó của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho ngành năm 2023, cụ thể:

Năm 2023, Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cần tập trung triển khai thực hiện:

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, bám sát chỉ đạo của trung ương và của tỉnh để xây dựng và triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2023 và giai đoạn 2021-2025.

- Tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh triển khai có hiệu quả chương trình đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; tập trung triển khai Đề án “Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030”; Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai các chính sách hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng; chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về vấn đề lao động, việc làm, ổn định an sinh xã hội.

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND ban hành và trển khai hiệu quả một số chính sách mở rộng đối tượng hưởng chế độ trợ giúp xã hội, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật về lao động, người có công và xã hội, đặc biệt là các chính sách mới.

- Tăng cường hơn nữa vai trò quản lý nhà nước về lao động; tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; thực hiện các chính sách, giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động; tăng cường quản lý lao động là người nước ngoài và đưa người lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; nâng cao hơn nữa năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, gắn kết GDNN với doanh nghiệp, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động.

- Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, quan tâm giải quyết những tồn tại vướng mắc đối với người có công; tiếp tục cải thiện, nâng cao đời sống người có công, người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội. Tổ chức thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát hộ nghèo theo hướng dẫn mới của trung ương. Tập trung làm tốt nhiệm vụ phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Thực hiện tốt các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, phấn đấu thu hẹp khoảng cách giới; Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, mại dâm; nâng cao chất lượng công tác cai nghiện ma túy, góp phần kiểm soát người nghiện ma tuý, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, người có công và xã hội. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp; tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng, đơn vị đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng tốt hơn nữa hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; tập trung triển khai có hiệu quả nhiệm vụ được giao tại Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về ứng dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc tham mưu thực hiện các chính sách xã hội của tỉnh dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đề nghị tập trung nắm bắt tình hình đời sống công nhân lao động; quan tâm, chăm lo đời sống các gia đình chính sách người có công, người nghèo, người cao tuổi, trẻ em và những đối tượng yếu thế trong xã hội, đảm bảo cho mọi người dân đều được đón Tết vui vẻ, an toàn, chu đáo, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng để vinh danh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022: Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với tập thể Sở LĐTBXH; trao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với 03 tập thể; trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh đối với 07 cá nhân. Cũng tại hội nghị, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động – TBXH, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động – TBXH đối với 02 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Lao động, Người có công và Xã hội năm 2022.

 

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Sở Lao động – TBXH đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

 
 

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc năm 2022

 

Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tiếp thu và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023, đồng chí Bùi Thanh Tùng, Giám đốc Sở đã chỉ đạo, yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc sở, phòng Lao động – TBXH các huyện, thị xã, thành phố tiếp thu nghiêm túc ý kiến phát biểu chỉ đạo, định hướng giao nhiệm vụ cho ngành của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đưa vào chương trình, kế hoạch công tác để tập trung chỉ đạo triển khai ngay từ những ngày đầu năm 2023; chủ động tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh triển khai một cách linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả các lĩnh vực của ngành, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Một số hình ảnh Hội nghị tổng kết:

 
 
 
 
 
 
 
Nguồn tin: Văn phòng Sở 


VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 35
Hôm nay: 193
Tất cả: 743,568