CHUYỂN ĐỔI SỐ
UBND tỉnh Hải Dương giao chỉ tiêu hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến cho các Sở, ban, ngành, địa phương năm 2022
17/05/2022 11:38:02

Ngày 12/5/2022 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 1217/QĐ-UBND  về việc giao chỉ tiêu hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến cho các Sở, ban, ngành, địa phương năm 2022. 
Theo đó, UBND tỉnh giao chỉ tiêu hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cho các Sở, ban, ngành, địa phương năm 2022, cụ thể như sau: 
1. Đối với các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố: Đạt tỷ lệ từ 55% hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến. 
2. Đối với UBND các xã, phường, thị trấn: Đạt tỷ lệ từ 50% hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến. 
3. Tỷ lệ % được xác định theo số lượng hồ sơ được xử lý trực tuyến thuộc danh mục thủ tục hành chính đã công bố thực hiện trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị.
VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 39
Hôm nay: 176
Tất cả: 743,551