LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động đối với cấp huyện, xã, làng nghề năm 2022
06/12/2022 04:45:28

Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 16/02/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025, Ngày 02/6/2022, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Chương trình số 1562/CTr-UBND Chương trình An toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Với mục tiêu tổng quát của Chương trình là chăm lo cải thiện điều kiện làm việc; phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ người lao động; bảo đảm an toàn tính mạng cho người lao động, tài sản của Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp, của tổ chức, góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh nhà.

Để hiện thực hóa mục tiêu của Chương trình, theo các giải pháp đề ra, Sở LĐTBXH đã tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao nâng cao năng lực về an toàn, vệ sinh lao động người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động cấp huyện, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; nâng cao nhận thức, kiến thức về an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ các xã, phường, thị trấn; trưởng các khu dân cư có làng nghề, hợp tác xã có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

 

Đ/c Bùi Quốc Trình, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH phát biểu tại Hội nghị tập huấn

Các lớp tập huấn với sự tham gia hơn 150 cán bộ từ cấp huyện, xã và các Trưởng khu dân cư, chủ nhiệm hợp tác xã tại gần 66 làng nghề trên địa bàn tỉnh. Nội dung tập huấn tập trung các chính sách pháp luật chung về ATVSLĐ, Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước cấp huyện, xã, khu dân cư; Các nội dung chính của Chương trình ATVSLĐ giai đoạn 2021-2025; Tháng Hành động về ATVSLĐ hằng năm; Các yếu tố nguy hiểm và biện pháp phòng ngừa tại các công trình xây dựng dân dụng, làng nghề.

Qua khóa tập huấn, các cán bộ học viên đã nâng cao năng lực, hiểu biết, kiến thức về ATVSLĐ, làm cơ sở triển khai các hoạt động tại địa phương, góp phần đảm bảo an toàn, tính mạng, sức khỏe của chính người dân tại địa phương.

 

Nguồn tin: Phòng Lao động - Việc làm

VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 29
Hôm nay: 241
Tất cả: 623,329