LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Khẩn trương thực hiện việc giải ngân hỗ trợ tiền tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
12/08/2022 12:00:00

         Tính đến ngày 03/8/2022, đã có 10 huyện, thị xã, thành phố (Thành phố Chí Linh, Thành phố Hải Dương, huyện Bình Giang, huyện Cẩm Giàng, huyện Gia Lộc, huyện Nam Sách, huyện Tứ Kỳ, Thị xã Kinh Môn, huyện Thanh Hà và huyện Kim Thành) ra quyết định phê duyệt hỗ trợ tiền thuê nhà cho 10.458 người lao động tổng số tiền là 15.524.000.000 đồng, trong đó đã thực hiện chi trả cho người lao động là 3.984.000.000 đồng. Như vậy, một số huyện số người được phê duyệt hỗ trợ còn ít, việc thực hiện chi trả cho người lao động sau khi có quyết định phê duyệt còn chưa kịp thời. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện một số nội dung sau: 
         1. Khẩn trương tiếp nhận, rà soát, thẩm định, tổng hợp và nộp hồ sơ đề nghị phê duyệt hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động về Ủy ban nhân dân cấp huyện chậm nhất hết ngày 15/8/2022. 
         2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nhanh chóng, kịp thời tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt danh sách kinh phí hỗ trợ, chi trả kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo đúng quy định. 
         Thực hiện đúng chế độ báo cáo, trước 15 giờ 00 hàng ngày tổng hợp kết quả, cập nhật trên hệ thống gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo trực tuyến về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 
         Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo, đẩy nhanh thực hiện và chịu trách nhiệm về tiến độ, tính đúng đắn trong phê duyệt, chi trả kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động tại địa phương mình.
VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 38
Hôm nay: 203
Tất cả: 743,578