LẤY Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO VĂN BẢN
Góp ý dự thảo NQ quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội, đối tượng và mức trợ cấp cho một số đối tượng BTXH trên địa bàn tỉnh
19/05/2021 09:55:20

Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1670/UBND-VP ngày 13/5/2021 về việc bổ sung chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh và dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội, đối tượng và mức trợ cấp cho một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Đề nghị quý các cơ quan tham gia góp ý các dự thảo và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 29/5/2021 để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. (Sau thời gian trên, nếu quý cơ quan không có ý kiến phản hồi thì được xem là đồng ý với Dự thảo văn bản).
VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 210
Hôm nay: 1,239
Tất cả: 385,160