Giảm nghèo - Bảo trợ xã hội
Đổi mới chính sách hỗ trợ việc làm cho người nghèo
06/06/2019 12:00:00


Đồng chí Nguyễn Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc
Đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình trong giai đoạn vừa qua, đồng chí Nguyễn Thanh Mai, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong xóa đói, giảm nghèo. Trong giai đoạn 2016-2020 đã có hơn 31.700 hộ thoát nghèo; hơn 24.700 hộ thoát cận nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 7,19% (cuối năm 2015) xuống còn 2,53% (vào cuối năm 2018).

Tuy nhiên, đồng chí lưu ý tỷ lệ hộ nghèo mới phát sinh, hộ cận nghèo còn cao cho thấy kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững. UBND tỉnh, các cấp, các ngành cần tiếp tục phân tích rõ các nguyên nhân gây khó khăn, hạn chế để kiến nghị, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo hiệu quả. Tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, các tổ chức, hội, đoàn thể; phân công rõ trách nhiệm nhằm triển khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ, các chính sách giảm nghèo. Quan tâm thu hút các nguồn lực, đổi mới chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm cho người nghèo. Cần lưu ý đề xuất, kiến nghị, xây dựng các mô hình hỗ trợ thoát nghèo bằng sinh kế, việc làm để bảo đảm thoát nghèo bền vững. Các hộ nghèo có nhu cầu vay vốn đều phải được vay từ nguồn vốn hỗ trợ ưu đãi...

Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh đã kết thúc chương trình giám sát; chuẩn bị nội dung tổng hợp báo cáo tại Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI sẽ tổ chức trong tháng 7. 
VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 106
Hôm nay: 4
Tất cả: 438,473