LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội đối với các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh
18/04/2023 09:46:14

      Thực hiện Thông báo số 35/TB-VP ngày 11/4/2023 của Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương về ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Minh Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo thường trực tại buổi họp Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh ngày 04/4/2023. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hải Dương đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau: 
      1. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh: Có các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với người lao động theo đúng quy định. Thông tin, đề xuất kịp thời việc vi phạm các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (nếu có) tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động trên địa bàn tỉnh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tháo gỡ, giải quyết. 
      2. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo Phòng Lao động TB&XH huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn UBND cấp xã rà soát lại các đối tượng người thuộc diện chính sách, người nghèo, cận nghèo, người thuộc hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình, trẻ em dưới 6 tuổi đảm bảo các đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội xây dựng chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình đến các phường, xã, thị trấn, gắn trách nhiệm của tập thể, cá nhân, coi đây là chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trên địa bàn.
3. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh: Nghiêm túc thực hiện các chính sách, chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 2 người lao động đầy đủ, đúng quy định; Không để xảy ra tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Xem chi tiết văn bản tại đây: 
VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 52
Hôm nay: 443
Tất cả: 694,235