Tệ nạn xã hội
Triển khai Nghị định số 116/2021/NĐ-CP
22/03/2022 02:10:12

Thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai ma túy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Công văn số 731/UBND-VP ngày 21/3/2022 triển triển khai thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý theo Nghị định số 116/2021/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai nội dung Nghị định số 116/2021/NĐ-CP; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với Luật Phòng, chống ma tuý năm 2021; Rà soát, thống kê người nghiện ma tuý để đánh giá nhu cầu thực tiễn của công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn để tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, ngân sách theo quy định của pháp luật để tổ chức, triển khai công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người cai nghiện và sau cai nghiện ma túy, đặc biệt chú trọng đến việc bảo đảm các quyền của trẻ em khi áp dụng biện pháp bắt buộc cai nghiện ma túy; tổ chức tập huấn về quy trình, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy, quy trình cai nghiện ma túy…

 Công văn số 731/UBND-VP ngày 21/3/2022

VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 204
Hôm nay: 1,148
Tất cả: 385,069