LẤY Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO VĂN BẢN
Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ
09/07/2021 05:30:08

      Thực hiện Công văn số 2055/LĐTBXH-TCCB ngày 01/7/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Công văn số 2460/UBND-VP ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm theo Nghị định số 62/2020/NĐ-CP và Nghị định số 106/2020/NĐ-CP. 
      Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các Cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, tham gia ý kiến đóng góp đối với dự thảo Dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (theo Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập). (Dự thảo văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động – TBXH và Trang thông tin điện tử của
Sở Lao động - TBXH).
VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 199
Hôm nay: 1,065
Tất cả: 384,986