Tin tức ngành
Hội nghị giao ban công tác lao động, người có công và xã hội Qúy II năm 2022
21/04/2022 01:59:49

Ngày 18/4/2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội giao ban, đánh giá kết quả công tác lao động, người có công và xã hội quý I năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022

Tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở, thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở và lãnh đạo Phòng Lao động – TBXH các huyện, thị xã, thành phố.

Đ/c Bùi Thanh Tùng, giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Sau khi nghe đồng chí Bùi Quốc Trình, PGĐ Sở trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ trong quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022; các ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu tham dự hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Tùng, Giám đốc Sở kết luận và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Trong Quý I năm 2022, toàn ngành đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ, đạt được những kết quả tích cực: Đã chủ động tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt các chương trình, kế hoạch triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2022; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; tập trung chỉ đạo, quan tâm chăm lo đời sống gia đình chính sách người có công, người nghèo, cận nghèo, người cao tuổi, trẻ em, đối tượng bảo trợ xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần; tham mưu tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà Tết, động viên các gia đình chính sách người có công, người cao tuổi tiêu biểu, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo an toàn, chu đáo, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của tỉnh.

 
Các Đại biểu dự hội nghị thảo luận 

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số khó khăn, hạn chế, vướng mắc, bất cập đã nêu trong báo cáo, cần phải tập trung nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Sở để tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong quý II, Giám đốc Sở đề nghị Thủ trưởng, các phòng, đơn vị:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, người có công và xã hội, đặc biệt các chính sách mới có hiệu lực thi hành.

2. Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2022 và kết quả công tác 3 tháng đầu năm, các phòng, đơn vị xác định cụ thể các nhiệm vụ cần phải thực hiện trong quý II để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong từng tháng, báo cáo Lãnh đạo Sở theo dõi, chỉ đạo.

3. Tập trung nghiên cứu, đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu ra, xác định nhiệm vụ trọng tâm, tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Sở để tập trung chỉ đạo triển khai.

4. Chủ động tham mưu, triển khai các nội dung trong Chương trình đảm bảo an sinh xã hội giai đoạn 2021-2025 theo Thông báo kết luận của BCĐ Chương trình đảm bảo an sinh xã hội tỉnh và Công văn số 921/UBND-VP ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh.

5. Hoàn thành việc tham mưu, xây dựng và trình duyệt các chương trình, đề án, kế hoạch để triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành trong năm 2022; các nội dung đã đăng ký báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh năm 2022; chuẩn bị thật tốt nội dung dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của ngành đăng ký trình trong năm 2022 đảm bảo đúng tiến độ.

6. Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức tốt các hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày TBLS. Phối hợp Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức phát động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; triển khai hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 31/12/2021. Trình UBND tỉnh Quyết định phân cấp, ủy quyền giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp một lần đối với một số đối tượng.

7. Tăng cường hơn nữa vai trò quản lý lao động của ngành, quản lý, nắm bắt tình hình lao động tỉnh ngoài, lao động nước ngoài vào làm việc tại tỉnh và hoạt động đưa người lao động của tỉnh đi làm việc tại nước ngoài.

Tuyên truyền, triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022.

Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình An toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch triển khai Quyết định 08/2020/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

8. Tham mưu triển khai Đề án “Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030” ngay sau khi được phê duyệt.

9. Báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chế độ trợ giúp xã hội tại cộng đồng đối với người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng là vợ, chồng, con đẻ, con nuôi hợp pháp hoặc có nhưng những người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

 Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Hải Dương giai đoạn 2022-2025, Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi tỉnh Hải Dương giai đoạn 2022-2030.

10. Tổ chức thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em, Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2022. Báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021-2025.

11. Triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra; lưu ý đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra; duy trì thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo

12. Báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực sự nghiệp Lao động, Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quy chế phân cấp quản lý kinh phí trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh.

13. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về CCHC năm 2022; khắc phục những hạn chế trong công tác CCHC năm 2021.  Thường xuyên rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC; cập nhật, trình công bố TTHC mới kịp thời. Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định.  Tuyệt đối không phát sinh thêm hồ sơ, giấy tờ khi giải quyết TTHC cho người dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC mức độ 3,4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Tăng cường ứng dụng CNTT, tạo sự chuyển biến trong công tác CCHC của ngành. Siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chủ động trong tham mưu giải quyết công việc của CC,VC,LĐ, đặc biệt là người đứng đầu các phòng, đơn vị.

14. Đề nghị các phòng, đơn vị, Phòng Lao động – TBXH các huyện, thị xã, thành phố tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, hướng dẫn, trao đổi thông tin nghiệp vụ; nâng cao chất lượng các thông tin, số liệu trong các báo cáo nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao của ngành./.

 

Nguồn tin: Văn phòng, Sở LĐTBXH Hải Dương.

VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 37
Hôm nay: 295
Tất cả: 742,047