THÔNG BÁO
Giấy mời dự Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Hải Dương năm 2022
19/05/2022 12:00:00

Thực hiện Công văn số 1191/LĐTBXH-TE ngày 19/4/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022; Kế hoạch số 1268/KH-UBND ngày 10/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về triển khai tổ chức Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Hải Dương năm 2022. Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Hải Dương năm 2022. 
1. Thành phần mời dự: 
- Đại diện: Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hải Dương. 
- Đại diện: Lãnh đạo Cục Trẻ em, Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương. 
 - Đại diện lãnh đạo UBND, lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố. 
* Riêng đại biểu thành phố Hải Dương giao Ủy ban nhân dân thành phố mời và lựa chọn đại biểu là trẻ em nhận quà, tham dự Lễ phát động. 
- Mời đại diện một số doanh nghiệp có các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ, tặng quà cho trẻ em (giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội mời). 
2. Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 8 giờ 30 phút, ngày 24/5/2022 (Thứ 3). 
3. Địa điểm: Nhà Văn hóa Trung tâm tỉnh Hải Dương. (Số 8 Đường Hồng Quang, Phường Quang Trung, thành phố Hải Dương)
Đề nghị các đại biểu đến dự đông đủ để Lễ phát động đạt kết quả tốt./ 
VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 45
Hôm nay: 216
Tất cả: 743,591