Giảm nghèo - Bảo trợ xã hội
Nghị quyết về việc tiếp nhận một số đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương
07/06/2024 09:17:34

   1. Tên văn bản quy phạm pháp luật:

   Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐND ngày 30 tháng 5 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tiếp nhận một số đối tượng vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương.

   2. Hiệu lực thi hành: Từ ngày 10 tháng 6 năm 2024.

3. Nội dung chủ yếu:

Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐND có 05 Điều với những nội dung chủ yêu như sau:

a) Phạm vi điều chỉnh:

Quy định về việc tiếp nhận đối tượng đang thường trú trên địa bàn tỉnh Hải Dương vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương.

b) Đối tượng áp dụng:

- Trẻ em dưới 16 tuổi mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại (cha hoặc mẹ) đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng, không có khả năng nuôi dưỡng.

- Người khuyết tật đặc biệt nặng (trừ đối tượng được tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định tại Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng và chế độ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương) thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Người thuộc hộ gia đình có từ 02 người khuyết tật có mức độ khuyết tật nặng trở lên;

+ Không có cha, mẹ, vợ (chồng), con hoặc có vợ (chồng) nhưng đã ly hôn hoặc có cha, mẹ, vợ (chồng), con nhưng đều thuộc một trong các trường hợp: chết, mất tích, là người khuyết tật mức độ khuyết tật nặng trở lên, đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng, đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội, trên 60 tuổi, dưới 18 tuổi.

- Người cao tuổi thuộc trường hợp có đủ các tiêu chí sau:

+ Từ đủ 80 tuổi trở lên;

+ Thuộc hộ nghèo;

+ Không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công hàng tháng hoặc các khoản trợ cấp hàng tháng khác (trừ trợ cấp xã hội hàng tháng);

+ Không có vợ (chồng), con hoặc có vợ (chồng) nhưng đã ly hôn hoặc có vợ (chồng), con nhưng đều thuộc một trong các trường hợp: chết, mất tích, đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng.

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến Nghị quyết này.   

c) Nội dung chính:

Quy định cụ thể một số đối tượng được tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Nguyên tắc áp dụng; Hồ sơ, thủ tục tiếp nhận, chế độ của đối tượng và nguồn kinh phí thực hiện.

d) Nội dung mới so với văn bản trước đó:

Mở rộng đối tượng đang thường trú trên địa bàn tỉnh Hải Dương được tiếp nhận vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương bao gồm các đối tượng được nêu tại điểm b phần 4 của Thông cáo này.

Xem Nghị quyết chi tiết tại đây: /uploads/NQ 06.2024 mo rong doi tuong bao tro xa hoi.pdf

Nguồn tin: Phòng BTXH

VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 44
Hôm nay: 150
Tất cả: 841,172