Tin tức ngành
Tuyên truyền kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội (28/8/1945-28/8/2022)
15/08/2022 12:00:00

Hướng tới kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội (28/8/1945-28/8/2022), 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về truyền thống lịch sử 77 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội; khẳng định vai trò và những đóng góp to lớn của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta trong 77 năm qua, từ đó, khơi dậy lòng tự hào, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành với nỗ lực và quyết tâm cao nhất để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

2. Đăng tải tin, bài tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Sở, các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị về truyền thống 77 năm xây dựng và phát triển, những thành tựu và đóng góp của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội qua các thời kỳ; treo Cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Ngành tại trụ sở cơ quan, đơn vị.

3. Tổ chức các hoạt động phù hợp với tính chất, điều kiện của cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, tiết kiệm, hiệu quả; không tổ chức lễ kỷ niệm; tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9 do các tổ chức, đoàn thể, các khối thi đua phát động (nếu có).

4. Tiếp tục phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội năm 2022 và giai đoạn 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2020-2025.

5. Quyết tâm cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; triển khai đến công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2022 – 2025” do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát động tại Quyết định số 672/QĐLĐTBXH ngày 27/7/2022; tiếp tục cải tiến lề lối, tác phong làm việc, giữ vững kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 36
Hôm nay: 183
Tất cả: 743,558