LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
Tăng cường các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
06/01/2023 05:12:15

Thực hiện Công văn số 5277/LĐTBXH-VP ngày 21/12/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác đảm bảo an sinh xã hội trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 29/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công văn số 3854/UBNDVP ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thực hiện các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 24/SLĐTBXH-LĐVL ngày 04/01/2023 về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023,  đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh thực hiện:
- Tăng cường kiểm tra, thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động và tài sản, thiết bị; không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật mất an toàn lao động tại cơ sở. 
- Thực hiện chi trả đầy đủ lương, tiền thưởng và bố trí nghỉ Tết đúng chế độ theo quy định; chủ động, tích cực phối hợp với tổ chức công đoàn cơ sở trong việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; xây dựng các giải pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời những tranh chấp lao động có thể xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán. 
- Tích cực, chủ động duy trì sự ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, nỗ lực duy trì, bảo đảm việc làm, sắp xếp lao động và giải quyết các chế độ lương, thưởng cho người lao động, nộp đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn, thực hiện nghiêm các cam kết với người lao động theo quy định của pháp luật, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế và các thỏa thuận khác của doanh nghiệp. Khuyến khích doanh nghiệp có các biện pháp thiết thực, hiệu quả quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và khuyến khích người lao động đổi mới sáng tạo, cùng doanh nghiệp vượt qua thách thức. 
- Thường xuyên cập nhật tình hình hoạt động; cắt giảm việc làm, lao động (nếu có) và quan hệ lao động trong doanh nghiệp; thực hiện báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kịp thời, đúng quy định.
Nguồn tin: Phòng Lao động - Việc làm 
VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 81
Hôm nay: 634
Tất cả: 693,662