Tệ nạn xã hội
Triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 với chủ đề: “Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy”
26/06/2024 09:51:06

Ngày 04/6/2024, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch số 2728/KH-SLĐTBXH triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 với chủ đề: Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy”. Thời gian thực hiện từ ngày 01/6/2024 đến ngày 30/6/2024.

Mục đích của kế hoạch là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo nên một chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy trên phạm vi toàn tỉnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm, hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống ma túy; hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng sạch ma túy.

 

Tăng cường công tác phối hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy góp phần giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy.

Nội dung của kế hoạch bao gồm:

1. Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; tập trung vào những địa bàn phức tạp về ma túy; tuyên truyền đối với nhóm có nguy cơ cao, hội viên các hội, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội; thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, như sau:

- Phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương đưa tin, bài, phóng sự tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy.

- Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền như: treo băng zôn, khẩu hiệu, cấp phát tờ rơi, tài liệu tuyên truyền; tuyên truyền thông qua các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, nền tảng di động; tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các xã, phường, thị trấn, Cơ sở Cai nghiện ma túy, cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; lồng ghép các nội dung tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy với phòng, chống HIV/AIDS và trong các chương trình an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương cho mọi tầng lớp nhân dân.

- Phổ biến, giáo dục những kiến thức, kỹ năng phòng ngừa ma túy cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Nội dung tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định pháp luật hiện hành về phòng, chống ma túy, hậu quả, tác hại của tệ nạn ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và ma túy “núp bóng” các loại thực phẩm như bánh kẹo, đồ uống, thảo mộc, thuốc lá điện tử,… trọng tâm là công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

2. Đẩy mạnh thực hiện dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và phòng ngừa nghiện ma túy” đối với nhóm nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma túy theo Kế hoạch số 2535/KH-UBND ngày 17/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Rà soát, nhân rộng các mô hình hỗ trợ cai nghiện hiệu quả, tạo điều kiện kết nối người nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy tham gia các dịch vụ cai nghiện ma túy, hỗ trợ xã hội tại địa phương.

3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2024 tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao cho viên chức, người lao động và học viên trong cơ sở đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường các hoạt động tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm về công tác cai nghiện ma túy và tổ chức lao động trị liệu, dạy nghề, giới thiệu việc làm, hướng nghiệp, giúp đỡ người cai nghiện ổn định tâm lý, sức khỏe, phòng, chống tái nghiện cho học viên cai nghiện; phổ biến, quán triệt các nội quy, quy chế của cơ sở, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trú đóng. Rà soát, đánh giá thực trạng khó khăn, vướng mắc về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, đội ngũ cán bộ làm việc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh theo quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

4. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung chi, mức chi cho công tác phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Nguồn tin: Phòng PCTNXH

VIDEO
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG
Địa chỉ: Số 8 Phạm Sư Mệnh - Phường Quang Trung -TP Hải Dương.
Điện thoại : 02203.853.734 Email: soldtbxh@haiduong.gov.vn
Trưởng ban biên tập: Ông Bùi Thanh Tùng -Giám đốc Sở
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đang truy cập: 38
Hôm nay: 116
Tất cả: 841,138